top of page
Szukaj
  • Ewa Biel

Iluzja podziału

Wszelki podział jakiego doświadczamy

jest wynikiem identyfikacji z „ja – osobą”.

Jest osoba i coś poza nią.

Z perspektywy „ja” świat jest podzielony.

Kiedy myślisz: ja i całość, ja i świat, ja i on, ja i życie....

powstaje granica i przekonanie oddzielenia.

„Ja” dzieli również świat na zewnętrzny i wewnętrzny.

Gdy zostaje rozpoznana iluzja „ja” - podział znika.

Nie ma mojego wnętrza, czy mojej świadomości,

nie ma tego, co wewnątrz i zewnątrz,

bo energia „ja”, a wraz nią „moje”,

wprowadzająca podział przestała istnieć.

Znika wszelkie oddzielenie, a wraz z nimi ocena,

wartościowanie i wszelki konflikt.

Jest Jedno doświadczające przez wiele form.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page